نام نگارخانه : بال
هنرمند : رضا دلاوری - جاوید آزاد
تصویرگران : نازنین باستانی - نرجس علی نژاد